Uthyrning
Varme&Vatten07-2
ICA Supermarket

VIGGE BYGDEGÅRD

Låt vår bygdegård bli ditt val vid

ARRANGEMANG - BRÖLLOP - FÖDELSEDAG - JUBILEUM -

FÖRETAGSFESTEN -  KONFERENSER - SAMMANTRÄDEN

Varme&Vatten07-2
ICA Supermarket
Hällberg

Hyresvärdar:

Ingrid & Sven Bergman 0687-13163, 076-816 44 80

E-post: beth-marie.bergman at outlook.com

UTRUSTNING

Bygdegården är handikappanpassad och utrustad med hörselslinga


KÖKET

Är fullt utrustat, godkänt kök med kyl, frys, dryckeskyl

2 st. Elspisar, 2 st. mikrougnar, serveringsvagnar, samt

diskmaskin. Porslin, bestick, glas och vinglas.


LOKALEN

Är godkänd för sammalagt 350 personer.

Stora salen rymmer 240 sittande personer,

serveringen 58 personer

Golvyta total längd 18 m. Bredd 10 m. fri höjd 4 m.

Stor scen med vridbart scengolv

2 st. loger, med 2 duschrum och 3 toaletter.

Konferens & sammanträdesrum.


LJUS & LJUD (Ingår inte i hyreskostnad)

Ljusanläggning med bra variationsmöjligheter. Spotligt.

Ljudanläggning komplett med mixerbord, DVD, CD-spelare

fasta & handsfree- microfoner och 10 headset.

Projektor och motordriven duk.


HYRESPRISER

Hela lokalen för fest bröllop mm. 1 dygn                             

2500:-/dygn

Möte konferens inkl. kök

1300:-

Servering

600:-/12 tim

Kök/ kaffekokning

200:-

Träningsdag m. ljus och ljud

1500:-

Träningsdag

800:-

Servering och kök

800:-

Utöver angivna hyrestider tillkommer

100:-/tim

Städning/möblering/dukning

300:-/tim

Ljud hel anläggning

1000:-/dag

Ljus hel anläggning

1000:-/dag

Trådlös mikrofon

200:-/dag

Hela ljudanläggningen mobilt

3600:-

Dataprojekter

300:-/dag

Bord

50:-/st

Stolar

20:-/st

Porslin, kuvert

15:-/st

Vinglas, vaser

3:-/st

Pumpthermos, kannor

20:-/st

Tält 5 x 10m.

500:-/3 dagarSäkerhet & Brandskydd

Säkerhetsbestämmelser / Allmänna ordningsföreskrifter

Anvisningar för städning m.m. /Läs hyreskontraktet

Den som hyr Vigge Bygdegård har ett antal regler och bestämmelser att rätta sig efter. Vissa regler är självklara och handlar om allas säkerhet, medan andra regler handlar om städning och god hyfs.


1. Säkerhetsbestämmelser

1.1 Förebyggande åtgärder mot bl.a. brand:

Delar av lokalerna är utrustade med brandvarnare.

Lokalerna är inte avsedda för övernattning, utan kräver i så fall särskilda åtgärder samt särskilt tillstånd från räddningstjänsten i Svenstavik.


Lokalerna är godkända 350 personer.

Ta reda på var släckningsredskap finns och se till att ni kan hantera dessa. Informera vid behov Era gäster om var brandredskap och utrymningsvägar finns.

Utrymningsvägarna får ej blockeras med bord, stolar eller dylikt. Håll fria gångar (1,0 m bredd) fram till utrymningsvägar.


Rökning inomhus är förbjuden. Rökning får endast ske utomhus. Placera ljus, marschaller på säker plats, d v s ej på trätrall, räcken    eller stenplattor. Särskilda marschallhållare finns. Gångvägar, trappor och utrymningsvägar lämnas fria och är skottade och sandade vintertid. Eventuella tillstånd för offentlig dans, m.m är sökta och beviljade.


1.2 Skadebegränsande åtgärder vid brand:

Utrym lokalen, uppsamlingsplats är lekplatsen på planen söder om bygdegården.


Larma SOS, telefonnummer 112 och uppge att:

  •  Ni befinner Er vid Vigge Bygdegård
  • Telefonnummer 0687-130 00
  • X-koordinat: 6971765
  • Y-koordinat: 1427630


Brandsläckare finns vid entrén i biljettrummet, på scenen och i köket, samt verkstaden i källaren


1.3 Innan ni lämnar lokalen - tillse att:

Levande ljus är släckta. Spis, kaffebryggare, diskmaskin, belysning och alla fläktar är avstängda.

Vattenkranar och kran till diskmaskin är avstängda.

Dörrar och fönster är stängda och låsta/ reglade.

Lås ytterdörren till köket sist då den aktiverar larmet.


Värmen är inställd enligt överenskommelse/ instruktion.

El-sladdar till musikanläggningen i förkommande fall är utdragna ur väggkontakten. Huvudströmbrytaren i förstärkarskåpet på scenen skall vara avslagen.

Ljusanläggningens två strömförsörjningskablar skall dras ur vägguttagen.


2 Allmänna ordningsföreskrifter

Det åligger förening eller enskild som hyr bygdegården att tillse att:

Allmän ordning upprätthålls, såväl i bygdegården som utanför och på parkeringsplatsen. Nedskräpning utomhus får ej förekomma. Fyrverkeri (med undantag för Nyårsafton och Påskafton) eller andra höga ljud, som kan vara störande för grannar och omgivning, icke förekommer.

Ingen musik spelas efter kl. 01.00 utan särskilt tillstånd.


Lokalen skall vara utrymd senast kl.02.00.

Inga andra lokaler beträds än de som är beställda. Om så sker

erläggs hyra även för dessa.

Därest ordningsföreskrifterna icke efterföljs förbehåller sig styrelsen rätten att uttaga tilläggsavgift på hyran samt ersättning för uppkomna skador. Vaktmästare/uthyrare och styrelse äga, för kontroll, tillträde

till lokalerna vid alla tillställningar.


3 Anvisningar för städning m.m. 

Stolar och bord får inte användas utomhus.

Sopor hanteras enligt "Instruktion för sophantering", som finns

anslaget på väggen. Nya soppåsar finns under diskbänken.

Medförda matvaror/rester skall avlägsnas och kyl/frys vid behov rengöras.Stolar och bord skall vid behov borstas av/avtorkas och ställas på härför avsedda förvaringsplatser eller enligt särskild överenskommelse med hyresvärden.

Diskmaskinen skall tömmas och silarna rengöras.

Spis, rullvagnar och bänkar m.m. i kök rengöras.

Handdukar upphängs så att de lätt kan torka.

Golv skall sopas/dammsugas samt vid behov moppas med en mild lösning av rengöringsmedel och vatten.

Handfat och toaletter avtorkas.

Fimpar, glas och burkar m.m. utomhus upplockas, och askhinkarna utanför entrén töms på fimpar.

På väggen ett konstverk av John Hedman byns store konstnär, en berättelse om byns historia och händelser. Under, prisskåp med priser och utmärkelser för Viggestårshan och Viggepöjkan.

Vigge bygdegårds förening

Vigge 459, 845 62 Svenstavik

Tel. 070-217 85 77


Copyright © 2015 Jan Hammarlund All rights reserved.