Kontakt
Varme&Vatten07-2
ICA Supermarket

VIGGE BYGDEGÅRD

Låt vår bygdegård bli ditt val vid

ARRANGEMANG - BRÖLLOP - FÖDELSEDAG - JUBILEUM -

FÖRETAGSFESTEN -  KONFERENSER - SAMMANTRÄDEN

Varme&Vatten07-2
ICA Supermarket
Hällberg

Jan Hammarlund

Ordförande

0687-131 36, 070-217 85 77

jans.hammarlund at telia.com

Vigge 459           

845-62 Svenstavik 


Bo Andersson

Kassör

070-643 90 07

Vigge 104

845 62 Svenstavik


Anita Andersson

Vice Ordförande

070-681 53 03


Emma Stenvall

Sekreterare

076-836 00 86


Övriga ledamöter 

Elin Andersson

070-840 46 90

 

Bodil Hemmingsson

070-555 3058


Linus Slagkämpe

070-790 42 99


Sven-Erik Saur

070-547 49 95


Eva Simonsson

073-181 33 68

 


STYRELSE

VÅRA SPONSORER


Vigge Skogsservice AB


FM Linjekonsult AB

ALKOHOLPOLICY


Ungdomar

Enligt svensk lag är det åldersgräns på 18 år för att köpa folköl samt dricka alkohol på restaurang, samt 20 års åldersgräns för att handla alkohol på Systembolaget. Föreningen accepterar inte att ungdomar under 18 år dricker alkohol. Om vi trots det skulle upptäcka att någon av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt:

 • samtal med berörd och kontakt med föräldrarna.
 • vid misstanke om problem (inom familjen) tar vi kontakt med sociala myndigheter.


Ungdomsledare

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är förebild för sina ungdomar. Det visar klubbens ledare genom att inte:

 • dricka alkohol under resa, läger eller inom andra verksamheter där man deltar med föreningens ungdomar.
 • komma berusad eller bakfull till sammankomster eller annat möte.
 • dricka alkohol eller uppträda berusad.


Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av ungdomsledarna gör vi på följande sätt:

 • genomför enskilt samtal.
 • erbjuder hjälp och stöttning.
 • om vederbörande trots detta återigen är berusad stängs denne av från alla sina ungdomsledaruppdrag.


Förtroendevalda i styrelsen och sektionsstyrelser:

För förtroendevalda i styrelsen gäller att alkohol ska hanteras med måttfullhet. En av ledarnas viktigaste uppgifter är att föregå med gott omdöme, och alla ledare ska därför avstå från alkoholkonsumtion i anslutning till uppdraget som ledare i Vigge bygdegårdsföreningFör Vigge Bygdegård


/Styrelsen.

VÄRDEGRUND

 

Vigge bygdegårds förening

är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som vilar på en tydlig värdegrund.

 

I vår förening:

 • har alla har lika värde oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön,
 • könsöverskridande identitet, sexuell läggning eller om man har någon form av

       funktionsnedsättning.

 • känner alla sig välkomna och en del av gemenskapen och har roligt tillsammans.
 • hjälper och stöttar vi varandra.
 • ska alla mötas i ett öppet klimat och ha bra kommunikation.

POLICY

 • Vi uppmuntrar alla medlemmar att vara en del av vår gemenskap.
 • Vi möter varandra med respekt och i vår förening råder demokrati och delaktighet.
 • Vi använder god kommunikation med varandra för att undvika missförstånd.
 • Vi tänker på hur vi framför våra åsikter och önskemål, inom och utanför föreningen.
 • Vi agerar direkt om någon inte följer vår gemensamma värdegrund och policy för att

       motverka mobbing och diskriminering eller om vi ser         tecken på om någon mår dåligt.

 • Vi och våra medlemmar ska ha god hållning i uttryck, skrift och agerande i press och

       på sociala media.

 • Vi har en drog- och alkoholpolicy som antas årligen på föreningens Årsmöte

 

MÅLSÄTTNING FÖR FÖRENINGEN

 • Utveckla föreningsverksamheten med t.ex. kurser och arrangemang.
 • Driva ett miljömedvetet arbetssätt bland föreningens styrelse och medlemmar.
 • Utveckla en aktivt påverkande och ansvarstagande attityd inom föreningens verksamhet.
 • Verka för att relationerna mellan människor präglas av gemenskap och respekt.

 

ÅTGÄRDSTRAPPA

 • Samtal med berörda parter.
 • Varning om uteslutning skall utfärdas skriftligen efter styrelsebeslut.
 • Uteslutning ur föreningen efter styrelsebeslut

 

För Vigge bygdegårds föreningen

Datum 2019-02-08

                  

Ordförande  Jan Hammarlund

Förbättringar som genomförts under åren:

2019  Inköp korthållsprojektor.
          Utbyte av scenbelysning till Ledljus
          Inköp av 210 nya stolar.

          Utbyte av bordskivor i serveringen.


2018 Motering av Solpaneler. I drift från den 22 maj.

  Anläggningen är på 20 KW. Första året                        levererades 13600 KW.
  Inbyggnad av utrymme under lastkaj.

  

2017 Inköp 2 st. motordrivna markiser 6x3 m.

         Inköp av förstärkare för ohm och 100 V högtalare.

         Byte av 65 led-lampor i hela bygdegården.


2016 Inköp av nya 60 stolar och 20 bord


2015 Inköp av 4 st. nya utemöbler.

         Målning av grund. Rep. i källaren.


2014 Renovering av servering, kök och     

         källare efter vattenskada.
         Montering av dörr ingången på lastkajen.


2013 Renovering servering & kök (vattenskada)


2012 Byte av bergvärmepump till CTC

 

2011 Montering av luftvärmepump i serveringen


2010-11 Om & tillbyggnad av brandlarmsystem


2010 Inköp av 16 nya bord

 

2010 Kompletterande målning utomhus.

 

2009 Inköp av städmaskin

 

2009 Byte av fönster

 

2009-10 Målning servering foajé mm.


2008 Nya högtalare med inbyggda förstärkare.


2008 Ny Video/dataoprojektor med motordriven

         duk 2,5 x 3 m.


2008 Inköp av LED-lampor för scenbelysning.


2005 Målning utvändigt.

Vigge bygdegårds förening

Vigge 459, 845 62 Svenstavik

Tel. 070-217 85 77


Copyright © 2015 Jan Hammarlund All rights reserved.